VS N STRTG

We zijn ervaren projectleiders met veel gevoel voor de praktische uitvoerbaarheid van plannen. We helpen u bij de ontwikkeling van een visie en de daarbij behorende strategie.

visie en strategie

We denken mee over de doelen van een organisatie of een project, en vaak schrijven we (mee) aan het beleidsplan. We zorgen graag voor een praktisch uitvoerbaar beleid waarin marketing en communicatie een grote rol spelen.

greenmonday on linkedin greenmonday on twitter